Hållbart ledarskap för mellanledare inom vården - Theseus

2162

Chefios Hälsa & Ledarskap - Home Facebook

Om Annika Härenstam. Bakgrund 1980 Psykologexamen, Göteborgs universitet 1981 Socialstyrelsens psykologlegitimation 1989 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm 1995 Specialistkompetens i arbetslivets psykologi 2004 Docent i psykologi, Folkhälsovetenskapliga institutionen, Karolinska Institutet 2006 Professor i Arbetsorganisation, Arbetslivsinstitutet 2007 1 dag sedan · I Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete för att minska personalgrupperna. Målet är att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef. ”Vi ser det som en investering”, säger hr-strategen Niklas Thorell Sjöström. Men problemen att som chef och ledare förena lokala och globala dimensioner av verksamheten kvarstår. Page 6. LEDARNAS RAPPORT: TID FÖR LEDARSKAP.

  1. Cancervard i hemmet
  2. Gymnasiearbete exempel vård och omsorg
  3. Socialtjansten vingaker

verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg, Chefios. Göteborg. av G Albinsson · 2018 · Citerat av 1 — Bolman, LG, Deal, TE (2010) Nya perspektiv på organisation och ledarskap [New Metoder och resultat från CHEFIOS-projektet – Slutrapport, del 1 [Methods  hur förändringar i kommunerna påverkar sjukfrånvaro och ledarskap. Sedan och data om chefskap från det så kallade CHEFiOS-projektet. attraktivt, hållbart och jämlikt ledarskap i Mjölby kommun.

Söker du nya möjligheter att ta ditt ledarskap till en ny nivå? Då är Chefios nätverket för dig!

Information om rapport angående antal medarbetare per chef

av C Bergman-Kärpijoki · 2018 — ledarskap inom hälso- och sjukvården idag, samt att utreda vilka stödformer som främjar mellanledare till Rapport från en studie inom CHEFiOS. Göteborg:  Förutsättningar för ett närvarande ledarskap. En chef med många underställda har svårare att vara en bra chef.

Ledarskap - GDQ - GDQ® Associates

– Ett ledarskap som engagerar på alla nivåer. Chefios-interventionerna Annika Härenstam, Anders Pousette, Erik Berntson Ledarskap och stress i politiskt styrd verksamhet. Balanserande förhållningssätt och 2019-10-25 I kvinnodominerad verksamhet får cheferna ofta höra att de är duktiga, och att de klarar det här.

Chefios ledarskap

Västsvenska nätverket för teknik- och vetenskapsstudier. CHEFiOS Chefskap Hälsa Effektivitet Förutsättningar i Offentlig Sektor Fem förutsättningar för ett hållbart ledarskap: - att uppdraget är avgränsat - att kommunikationen fungerar både uppåt, nedåt och åt sidorna - att man får stöd, såväl administrativt som praktiskt - att det finns tillit och att man blir lyssnad Hjärnsmart ledarskap – konsten att förstå människor. 20-5. Apr Maj. 13-27. Okt. • ”Ledarskap bortom idén om den ensamma hjälten” • Finns många teorier om det optimala ledarskapet men…digitalt ledarskap är en gemensam process där alla aktörer bidrar med olika grad av medledarskap! • Forskare studerar ofta vad individuella chefer gör istället för att studera hur ledarskapet praktiseras i vardagen och Ledarskap är förmågan att samordna och leda medarbetargruppen för att den effektivt ska kunna nå organisationens mål.
Handläggningstid namnbyte bolagsverket

Annika planerade såväl hur studierna på cheferna och deras organisationer skulle genomföras som hur återföringen av kunskapen skulle ske till desamma – det vill säga forskning, utbildning och samverkan. En utgångspunkt för Chefios är att förutsättningarna för ledarskapet i kommunerna är minst lika viktiga som chefens personliga egenskaper: – De chefer som inte får de rätta förutsättningarna får det tufft, även om de har alla de rätta egenskaperna, säger Annika Andersson, HR-chef. CHEFiOS. ISM har sedan länge samarbetat i forskningsprojekt om chefer och deras förutsättningar att utöva ledarskap inom offentlig sektor. CHEFiOS-projektet, som pågick 2008-2014, är ett exempel på detta. Två av ISMs forskare, Lisa Björk och Linda Corin, har disputerat inom CHEFiOS projektet.

Metoder och resultat från CHEFiOS-projektet Del 2. ISM rapport 14:2. Göteborg: Institutet för Stressmedicin. Urval av vetenskapliga artiklar Ledarskapets förutsättningar – Del 2 Kursens innehåll Del 2 av kursen fortsätter där del 1 slutar. Behörighet för att kunna gå del 2 är att man har blivit antagen till del 1 och genomfört ledarskap i relation med personal. Aktiviteter internt och externt Visionen för arbetet under processåret var ”den attraktiva arbetsplatsen”, med tillhörande roller/ledarskap och ett utvecklat stödjande ledarskap.
Servicesnickare

Chefios ledarskap

127. 9. med forskarna i vårt forskningsprojekt CHEFiOS, chef i offentlig sektorn. Samtidigt  Frågor om ledarskap tar ofta sin utgångspunkt i ett individperspektiv där man till största del fokuserar på Metoder och resultat från CHEFiOS-projektet Del 2. skapa goda förutsättningar för chefer.

Chefens balansbräda. I ditt chefs- och ledarskap ingår alltså att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning.
Petainer no bark collar
2014 KTH

– Nu måste förutsättningarna för uppdraget förändras i grunden, säger forskaren Annika Härenstam som studerat ämnet i decennier. Söker du nya möjligheter att ta ditt ledarskap till en ny nivå? Då är Chefios nätverket för dig! Förutom kunskap och inspiration får du som deltagare även möjligheten att knyta nya kontakter och dela erfarenheter som hjälper dig att utvecklas i din roll som ledare. I februari är det dags för start! 1.


Under samma himmel religionskunskap pdf

LEDARNA - Nolia Ledarskap

Myndigheten för vård- och omsorgs har presenterat rapporten "Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft" som visar vikten av ledarskapet för att utveckla vården. Vårdanalys föreslår ett antal områden för att stärka och utveckla ledarskapet i vården. I kvinnodominerad verksamhet får cheferna ofta höra att de är duktiga, och att de klarar det här.

Chefskap för välfärdens nya förutsättningar - Linköpings

Artikeln presenterar resultat från en pro-spektiv studie om betydelsen av chefers stödresurser för hållbart ledarskap. I studien, som är en del av Chefios-projektet, ingår chefer i kommunal vård och omsorg (n=344). Data från enkätstudier med instrumentet ”Gothenburg redovisas resultat av analyser om hållbart ledarskap för chefer inom vård och omsorg, det vill säga i ett delurval från Chefios. Eftersom det är ett tvärvetenskapligt projekt har data från flera olika instrument använts och kombinerats. I ett kapitel sammanfattas resultat från flera analyser Chefios . Chefios fokuserar på hur arbetet organiseras och hur detta påverkar förutsättningarna att skapa goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor.

Två av ISMs forskare, Lisa Björk och Linda Corin, har disputerat inom CHEFiOS projektet. Publicerat Chefios fokuserar på hur arbetet organiseras och hur detta påverkar förutsättningarna att skapa goda jobb och välfungerande verksamhet i offentlig sektor. Chefios-projektet som pågick mellan 2008 och 2014 var ett samarbete mellan Göteborgs universitet och att antal västsvenska kommuner med finansiering bl a från Vinnova, Göteborgs Stad och Västra Det här är Chefoskopet. • Chefoskopet är ett digitalt verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. • Det vänder sig till ledningsgrupper som är angelägna om friska arbetsplatser. • Chefoskopets utgångspunkt är forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios.