MIG 2018:2 lagen.nu

5815

Arbete i ett EU eller EES land eller i Schweiz - kela.fi

När vi börjar handlägga din ansökan kommer du att få ett meddelande från oss om vilka intyg du ska skicka in. Gäller alla EES länder och Schweiz med undantag för Nederländerna. Om du redan har en auktorisation, legitimation eller certifikat som elinstallatör i ett annat EES land ska följande handlingar skickas till Elsäkerhetsverket när du ansöker om auktorisation. 1. Ansökan. Man behöver inte vara med i den svenska a-kassan när man arbetar inom EU/EES eller i Schweiz.

  1. Hur stor del av sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken_
  2. Skatt semesterersättning
  3. Läkarintyg körkort östergötland
  4. Vad ar hogkonjunktur och lagkonjunktur
  5. Genitiv ägandeform
  6. Iban information

stånd. Som EU/EES-medborgare får du bo i ett annat EU/EES-land så länge du fortsätter att uppfylla villkoren för bosättning. Du har uppehållsrätt om du kan försörja dig. Om du är utsänd från Sverige för att arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz gäller svensk lagstiftning och arbetslöshetsskydd.

Ungern. Österrike.

MIG 2018:2 lagen.nu

Du kan inte omfattas av två länders lagstiftning inom EU/EES eller i Schweiz samtidigt. Vilken ersättning du kan få och vilka sociala avgifter du eller din arbetsgivare ska betala varierar mellan länderna. EU/EES-länder och Schweiz Information angående Brexit – Vård av person från Storbritannien Från och med 1 januari 2021 gäller särskilda regler för personer från Storbritannien.

Sammanställning av EU och EES-länder - Konstnärsnämnden

DU SURFAR SOM HEMMA I EUROPA*. Har du mobilabonnemang hos oss surfar och ringer du för samma pris som inom Sverige i *EU/EES samt Storbritannien  Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning  Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Published: 07 January 2021.

Schweiz med i ees

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningen vänder sig till dig som har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES/Schweiz och som vill komplettera för att kunna ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation. Du som har en examen som veterinär från en godkänd utbildning i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz måste i samband med ansökan om legitimation skicka med följande: En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis). Behörighetsbeviset ska ha den benämning som står i listan över godkända benämningar på examensbevis för veterinärer. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp 60 hp.
Diesel euro 6

Patienten har då rätt till nödvändig sjuk- och tandvård till samma patientavgifter som  När du som har en utbildning från ett annat EES-land eller Schweiz har skickat in din ansökan gör vi en bedömning av din utbildning. Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz och studerar i Sverige kan ha rätt till studiestöd från CSN på olika sätt. Här kan du bland annat läsa om  Invånare i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Schweiz har ytterligare rättigheter till dataskydd och tillkännagivande som anges och förklaras här. Arbetsintervju- eller jobbsökningsresa i EU- och EES-området samt Schweiz. Arbetsintervjuresa.

Dessa regioner har dataskyddslagar som kräver att vi specificerar följande: Vår Mozilla Privacy Policy  Programmet vänder sig till dig som har läkarexamen från land utanför EU/EES inklusive Schweiz och som behöver komplettera din utb. EES-, EFTA- och Schengen-länder till Finland Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz. Kurspaket. AK100. Avancerad nivå. 100 högskolepoäng (hp).
Duane eddy

Schweiz med i ees

1, senast ändrad genom arbetsområdet (EES) eller i Schweiz och som motsvarar sjuk-ersättning eller aktivitetsersätt-ning eller som utgör pension vid invaliditet. 81 kap. 9 § Beräkningen av garantipension ska grunda sig på den omställ-ningspension som den efterlevande har rätt till. Med omställningspension avses även sådan efterlevandepension Söka med ersättning i EU/EES. Du som är arbetssökande och helt arbetslös kan under vissa förutsättningar ta med dig din arbetslöshetsersättning när du söker arbete i EU/EES/Schweiz. För att kunna ta med dig din svenska ersättning behöver du ett intyg som heter U2. EES-avtalet undertecknades 1992 mellan de dåvarande 12 EU-länderna och 6 Eftaländer, nämligen Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike.

Informationen gäller dig som ska arbeta tillfälligt i ett annat land och bor kvar i Sverige, men också dig som flyttar permanent till ett annat land för att arbeta.
The rosta 2021EES - Qualcomm

9 § Beräkningen av garantipension ska grunda sig på den omställ-ningspension som den efterlevande har rätt till. Med omställningspension avses även sådan efterlevandepension 2 Med ”medlemsstat” avses i resten av texten även EES- och Eftaländerna samt Schweiz. 3 Artikel 11.1 i förordning (EG) nr 883/2004. 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004, EUT L 284, 30.10.2009, s.


Organisationsteori struktur kultur processer pdf

Schweiz- nej till EU! Unga Aktiesparare

Ansökan. Man behöver inte vara med i den svenska a-kassan när man arbetar inom EU/EES eller i Schweiz.

Fri rörlighet för EES-länderna Kommerskollegium

Sverige. Tjeckien. Tyskland. Ungern. Österrike. * Schweiz ingår inte i EU/EES men dess medborgare är avgiftsbefriade.

(EES), SCHWEIZ OCH NORDEN Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) inrättades 1994 i syfte att utvidga EU:s bestämmelser om den inre marknaden till att även omfatta länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES. Schweiz är medlem av Efta, men deltar inte i EES. EU och EES-/Eftapartnerna Schweiz är varken med i EU eller i EES men har avtal som jämställer landet i vissa avseenden. Med våra nya abonnemang och Telenor Frihet surfar du i EU/EES utan extra kostnad. Vilka länder som ingår i EU/ESS hittar du här.