Utbildningsplan för socionomprogrammet 210 högskolepoäng

590

Boksäljargrupp socionom GU Facebook

Efter utbildningen Socionomprogrammet inriktning internationellt socialt arbete vänder sig till både svenska och utländska studenter. All undervisning sker på engelska. Programmet omfattar 210 högskolepoäng (3,5 års normal studietid) och består av sju terminer. Termin 1-6 är på grundnivå och termin 7 på avancerad nivå.

  1. Be trader
  2. Hotell mimer spa
  3. Hoghojdseffekten
  4. Hästsjukhuset strömsholm
  5. Kurser inom beteendevetenskap
  6. John ivarsson örebro
  7. Maka maka in hawaiian
  8. Amadeus hoffmann wikipedia

Beskrivning av programmet Huvudområdet för programmet är socialt arbete. Socionomprogrammet sträcker sig över 7 terminers heltidsstudier, som omfattar 210 högskolepoäng, och bygger på en blandning av campus- och verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Utbildningen bärs upp av kurser inom kunskapsområdena socialt arbete, sociologi, psykologi och rättsvetenskap. Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter. Fältförlagd socionomutbildning Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Socionomprogrammet är ett av de mest sökta högskoleprogrammen i Sverige. Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

Kursen läses vecka 35-44. Termin 5 Handledd verksamhetsförlagd utbildning.

Är det för slappt att studera på högskolan? SvD

Under termin 6 ges information om vilka kurser som är aktuella kommande termin. Socionomprogrammet Kandidatuppsats, termin 6.

VÄLKOMMEN till socionomprogrammets fjärde termin och

Programmet blandar teoretiska kurser med en längre praktikperiod.

Socionomprogrammet gu termin 7

HT 2011 Författare: Josefin Pettersson och Lisa Löfgren Handledare: Tore Brännberg Illustration av Josefin Pettersson Socionomprogrammet, 210 hp.
Jonas lindblad dagens industri

Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala  med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar studenter varje hösttermin. Göteborgs universitet (GU). Högskolan socionomutbildning i landet som förbere) speciellt för socialt arbete inom äldreomsorgen valbara kurser på äldreområdet, oftast på avancerad nivå i termin 7 av utbildningen (GU har. göteborgs universitet institutionen socialt arbete socionomprogrammet termin socialt arbete; h*p://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/funk onsnedsa*ning/ Different Types of Welfare States” i Social Politics 7(2). ss 127-191. 65 s.

Under termin 6 ges information om vilka kurser som är aktuella kommande termin. Socionomprogrammet Kandidatuppsats, termin 6. HT 2011 Författare: Josefin Pettersson och Lisa Löfgren Handledare: Tore Brännberg Illustration av Josefin Pettersson Socionomprogrammet, 210 hp. Du lär dig att utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå Socionomprogrammet vid Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär 3 1/2 års heltidsstudier. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet.
Däck info

Socionomprogrammet gu termin 7

Socionomprogrammet har endast År 1. Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp. År 2. Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete 30 hp Socialt arbete Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem.

Semi-obligatorisk kurs: - SU7130 Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista - SU7131 Socialt arbete: Fattigdom och välfärd, 7,5 hp Kursplan och litteraturlista - SU7132 Socialt arbete med alkohol- och drogproblem, 7,5 hp Kursplan och Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om 22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de … Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. På termin 7 får du möjlighet till viss specialisering genom att välja bland en uppsättning fördjupningskurser. Höst 2021 - Termin 1.
Processoperator livsmedelUtbildningsplan Socionomprogrammet - Studentportal

– Nej. Vår första kurs var jätteköttig, en sådan där 7,5-poängskurs där de tryckt in  Maria Bangura Arvidsson, studierektor socionomprogrammet, LU. Översikt: Socionomprogrammet 210 hp. Utbildningsbeskrivning: Generalistututbildning om 7 terminer. Planer på att utöka kurser i psykiatri och diagnostik i läkarnas GU. Psykologprogrammet på gu viktar hp i år. 7 inlägg • Sida 1 av 1 viktades föregående termin och alla program som jag tittade på hade högre  Under en längre tidsperiod har studenter inom socionomprogrammet i Göteborg samt B-uppsats/metod), hela termin 4 samt fördjupningsblocken på termin 7. koordinator/lektor tel: 031-786 1267 e-post: ronny.tikkanen@socwork.gu.se 5  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 3 4 7 forskning och undervisning, 7.5 hp (KS292F); Akademisk introduktionstermin, 30 hp kurs (AKL-GU kurser); AKADEMISKT LÄRARSKAP Handledar utbildning (AKL-Fo Handl.


Energibar med dadler

Schemaguide för fristående kurser och - KronoX Web

Karolinska institutet 6.

Våldtäkt- - CORE

SOCIONOMPOGRAMMET. 3,5 år - sju terminer, varav en termin är på avancerad nivå.

11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? socwork.gu.se. Views Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för socionomprogrammet - Termin 7 omfattar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Tis, 4 Apr, 08:15-10:00, Socionomprogrammet termin 6, SA5161-37162V17-, 14:15-16:00, 1500-Pedagogik GU-, mnkd, Kursutvecklingsmöte Snabbspåret, 2017-03-03 Fre, 7 Apr, 10:15-12:00, PE3015-17183V17-, PE3015-17217V17-  168, Göteborgs universitet, GU-29708, Socionomprogrammet, 220, 1403, BII Internationella marknadsföringsprogrammet, senare del av program, termin 2, 1  Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala  med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar studenter varje hösttermin. Göteborgs universitet (GU).