7111

I NU-sjukvården finns det dessutom ca 35 kuratorer som är anställda inom psykiatrin. Ny examen som hälso- och sjukvårdskurator. För att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvård krävs idag socionomexamen. Fram till den 1 juli 2024 går det att ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser. För att en kurator ska kunna bedriva terapi fordras för det första att kuratorn har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården ( Patientsäkerhetslagen 1 kap.

  1. Peter esaiasson göteborg
  2. Basket norrköping barn

4 §) och för det andra att verksamheten har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast en månad innan verksamheten startas (samma lag 2 kap. 1 §). Legitimationen kan återkallas om arbetet missköts (ibid., s. 47-49).

2019-09-16 För att beviljas legitimation som hälso- och sjukvårdskurator kommer det att krävas en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som omfattar 60 högskolepoäng. De närmaste fem åren efter införandet kommer det att finnas generösa övergångsregler för redan verksamma kuratorer. Legitimationen införs 1 … Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation.

Resultatet av utredningen blev att behovet av en legitimation för de kuratorer som är Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (SoU17) Regeringen ska i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Där ska regeringen också ge besked om när kravet på legitimation tidigast kan börja gälla. Under en övergångsperiod kommer de som redan arbetar som kuratorer ha möjlighet att få en legitimation om de har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019.

1 juli 2019 införs legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård (dvs inte i kommunal verksamhet utan hälso- och sjukvård). Man kommer som enskild kurator få ansöka om legitimation. Syftet med legitimationen är framför allt att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att en kurator har rätt kompetens. Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR. Foto: Lena Dahlström – Äntligen får de patienter som träffar hälso- och sjukvårdskuratorer samma patientsäkerhet som i den övriga vården. För kuratorer som redan är verksamma i hälso- och sjukvården föreslås övergångsregler. Stärker patientsäkerheten – Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har rätt kompetens för yrket.

Legitimation kurator

Man kommer som enskild kurator få ansöka om legitimation. Elinore Börjesson, kurator på tre olika kliniker, Region Halland: – Jag har varit kurator sedan 1995 och det är jättebra att legitimation nu införs, jag kommer att vara stolt den dagen då jag får den i min hand. Riksdagen vill att regeringen skyndar på att utreda frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Det slogs fast i ett enhälligt riksdagsbeslut på onsdagen. Legitimation för kuratorer – idag togs ett historiskt steg tor, maj 02, 2013 12:14 CET Idag fattade regeringen beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildning som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
After laser hair removal

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019. Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. Kurator - inom hälso- och sjukvården.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator samt erfarenhet av arbete inom  Här kan du boka samtalstid hos en av kuratorerna på familjecentralen i Skogås, Huddinge kommun. Du väljer själv om du vill ha en tid på plats på  Look up the German to English translation of Legitimation in the PONS online dictionary. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function. En kurator arbetar med människor i behov av råd, stöd och hjälp. Genom samtal försöker en kurator fånga in problemet, och tillsammans med klienten försöker  en narrativ studie om rollen som kurator inom hälso- och sjukvården.
My hobby place

Legitimation kurator

Legitimationer Hos oss arbetar: Legitimerad kognitivbetendepsykoterapeut. Legitimerad psykodynamiskpsykoterapeut. Legitimerad psykoanalytiskpsykoterapeut. Legitimerad familjepsykoterapeut. Legitimerad psykolog. Auktoriserad socionom.

Vem får föra patientjournal? För att få en legitimation behöver du uppfylla nationella krav inom de kunskapsområden som är viktiga för lärar- och förskolläraryrket i Sverige. Ämnesstudier.
Markus olsson dödTill riksdagen. Svar på fråga 2015/16:939 av Cecilia Widegren (M) Legitimation för kuratorer. Cecilia Widegren har frågat mig om vilka konkreta analyser regeringen har genomfört och om dessa kommer att leda fram till beslut i samband med budgetpropositionen för 2017 avseende införande av legitimation för kuratorer inom vården? Kuratorer föreslås få legitimation.


Avbryta semester

Om du har en relevant vidareutbildning som grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) eller en magisterexamen i till exempel socialt arbete räcker det att du arbetat i två år som kurator inom hälso- och sjukvården. Grunden för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska under en övergångsperiod kunna få legitimation, om de har avlagt en socionom-examen eller annan likvärdig utbildning samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienterna på så sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket. Grunden för legitimation bör som huvudregel vara en yrkesexamen för hälsooch sjukvårdskuratorer. En sådan examen innebär att - Legitimerad kurator i hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation införs för att få en mer patientsäker vård.

Legitimationen införs 1 … Kuratorer är den enda akademiskt utbildade yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården som inte tilldelas legitimation. Detta trots att gruppen uppfyller alla krav för ett legitimationsyrke vad gäller kvalificerad högskoleutbildning, patientkontakt, eget behandlingsansvar och nivå av självständigt arbete. Kurator är i dag den enda högskoleutbildade yrkesgruppen inom vård och hälsa som inte har en legitimation, och många i dag yrkesverksamma kuratorer hoppas på att legitimationen kan föra med sig en tyngd och respekt för yrket även hos arbetsgivarna. Akademikerförbundet SSR har länge drivit frågan om legitimation för kuratorer. Elinore Börjesson, kurator på tre olika kliniker, Region Halland: – Jag har varit kurator sedan 1995 och det är jättebra att legitimation nu införs, jag kommer att vara stolt den dagen då jag får den i min hand. Kuratorer har inte tidigare omfattats av någon specifik yrkesexamen och inte heller legitimation.