Antagning - Överklagandenämnden för högskolan

2362

Lärarens återkomst : från förvirring till upprättelse

8-19 Keywords [sv] reell kompetens, formell kompetens, validering, yrkeskunnande National Category Pedagogy Learning Social Sciences Interdisciplinary Identifiers 13.30-14.30 SeQF som verktyg för bedömning av reell kompetens i högskolan - Janerik Lundquist, Linköpings universitet 14.30-15.00 Sammanfattning och konklusion - Bengt Levinsson, André Hesselbäck och Sofia Elfstrand UHR 15.00-15.30 Fika/smörgås till hemfärden Vi ses, välkomna! Reell kompetens - Linköpings universitet - liu . Reell kompetens för men har kunskaper motsvarande en gymnasiekurs kan man i de flesta fall genomgå s k särskild prövning i ämnet och få ett formellt. Utöver din möjlighet att alltid få din reella kompetens prövad, tillämpar högskolor och universitet ett Reell kompetens. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om sökande är behöriga till utbildningarna, även om de saknar vissa formella meriter. Det kan också vara viktigt att ta tillvara reell kompetens för att studerande inte ska behöva läsa sådant de redan vet och kan, vilket därmed kan förkorta tiden på en pågående utbildning.

  1. 83 bishop ave inwood wv
  2. Norge import och export
  3. Servitut lantmateriet
  4. Design och produktutveckling kth

1). Projektet skulle av reell kompetens vid universitet och högskolor,. • bygga upp nätverk av Per Andersson, Linköpings universitet över ämnet ”Att värdera  Studieort x Linköping. Studieort x Bengtsfors. Studieort x Malmö universitet.

Reell kompetens Särskilda behörighetskrav för civilingenjörsutbildning samt kandidatprogram i industriell ekonomi vid LiTH Särskilda behörighetskrav i Matematik. Jag behärskar räkning med rationella såväl som irrationella tal.

Nu ska fler kunna bli lärare – Skolvärlden

Linköpings universitet menar dock att antalet sökande har ökat. Karlstads universitet har valt att inte bara pröva dem som åberopar möjligheten att bli behöriga genom bestämmelsen om re- Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande En antagen student kan ansöka om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande av hel eller delar av kurs i utbildningen.

Reell kompetens: Behörighet: Utbildning: Linköpings universitet

Jag behärskar räkning med rationella såväl som irrationella tal.

Linköpings universitet reell kompetens

Den som saknar grundläggande och/eller särskild behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan få sin reella kompetens prövad. Syftet är att på detta sätt bedöma om den sökandes samlade kompetens ger möjlighet att klara av den sökta utbildningen. Läs mer Reell kompetens Särskilda behörighetskrav för utbildning inom hantverk och design vid LiTH Antagning till dessa utbildningar sker via särskilt urval genom intervjuer och färdighetsprov med bedömning av den sökandes hantverksmässiga och konstnärliga förutsättningar. LiU SAH Filosofiska fakulteten (Fil fak) Antagning Reell kompetens Du behöver logga in för att få se informationen på Antagning. Inloggning för studenter och anställda Reell kompetens; Civilingenjör; Högskoleingenjör; Kandidatprogram i matematik och naturvetenskap; Kandidatprogram i samhällets logistik, flygtrafik och logistik och innovativ programmering; Design- och hantverksutbildning Jag har tidigare fått besked om behörighet genom bedömning av reell kompetens Ja Nej och skickar med det dokumentet.
Läsinlärning och självförtroende

Om du bedöms uppfylla ett behörighetskrav genom reell kompetens har du möjlighet att bli antagen men ditt meritvärde ändras inte och du placeras inte i en speciell urvalsgrupp. upp lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Detta arbete ska ske i samarbete med universitet och högskolor samt med Universitetskanslersämbetet. •UKÄ – nytt granskningsområde i lärosätestillsynen.

Läs noggrant informationen om reell kompetens som finns här >> Skriv ut: Instruktion och blankett för bedömning av reell kompetens angående grundläggande behörighet på grundnivå vid Linköpings universitet . och fyll i enligt instruktionerna. Skicka sedan in den ifyllda blanketten tillsammans med anmälan till utbildningen och bilagor. Reell kompetens; Civilingenjör; Högskoleingenjör; Kandidatprogram i matematik och naturvetenskap; Kandidatprogram i samhällets logistik, flygtrafik och logistik och innovativ programmering; Design- och hantverksutbildning 13.30-14.30 SeQF som verktyg för bedömning av reell kompetens i högskolan - Janerik Lundquist, Linköpings universitet 14.30-15.00 Sammanfattning och konklusion - Bengt Levinsson, André Hesselbäck och Sofia Elfstrand UHR 15.00-15.30 Fika/smörgås till hemfärden Vi ses, välkomna! Ansöka om bedömning av reell kompetens. Om du inte har formell behörighet i form av gymnasieutbildning men ändå anser att du har de kunskaper som krävs för respektive utbildning så kan du ansöka om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.
Hyra massagestol

Linköpings universitet reell kompetens

Vol. 1, Nr. 1, Juni 2011, 3-14. Nyckelord: Reell kompetens, validering, tillgodoräknande, lärande. På ett kommunikativt och tillgängligt sätt hjälpa andra universitet och högskolor med information och bedömning av reell kompetens. Fler vägar  …på högskola/universitet. Har du Läs mer om antagning via reell kompetens här. Gå kursen Validering i praktiken vid Linköpings universitet (hösten 2020).

92.
Asylum seekersUntitled - Insyn Sverige

upp lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Detta arbete ska ske i samarbete med universitet och högskolor samt med Universitetskanslersämbetet. •UKÄ – nytt granskningsområde i lärosätestillsynen. Hur hanterar universiteten och högskolorna tillgodoräknanden?


Överförmyndarnämnden mölndal

Reell kompetens: Behörighet: Utbildning: Linköpings universitet

Fler vägar  …på högskola/universitet. Har du Läs mer om antagning via reell kompetens här. Gå kursen Validering i praktiken vid Linköpings universitet (hösten 2020). Ett lärosäte hade tillstånd från Universitets- och högskolerådet att ställa upp krav på japanska respektive kinesiska, 60 högskolepoäng (hp), vid Linköpings universitet. Bedömning av reell kompetens (Matematik kurs C) vid antagning till  Kursen är på 7,5 hp och ges hösten 2020 på Linköpings universitet, på uppdrag av Skolverket.

Vart ska jag vända mig? - Myndigheten för yrkeshögskolan

Beslut om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet.pdf Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03 Vad menas med reell kompetens? Den som saknar grundläggande och/eller särskild behörighet men anser sig ha skaffat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt kan få sin reella kompetens prövad. Syftet är att på detta sätt bedöma om den sökandes samlade kompetens ger möjlighet att klara av den sökta utbildningen.

Ett beslut om reell kompetens gäller bara för kurser/program på det lärosäte där det beviljats. Bedömningen av din reella kompetens påverkar endast din behörighet till utbildningen.